واقعیت یک حضور در مجمع بانک دی / امید به جلسه با قاضی زاده

نگران افراد سودجو بودیم که از تصمیم ما و نوع رویکردمان به نفع خود بهره ببرند و جنجال بپا کنند.

رئیس هیات مدیره جمعیت فرزندان شاهد انقلاب در خصوص گفت:
قصد ما جنجال و برهم زدن سیستم اداری بانک‌نبوده و نیست چراکه بانک‌دی متعلق به ماست و ما می خواستیم این مجمع برگزار نشود.
مجید اصفهانی با اشاره به مشورت و تصمیم‌جمعی فرزندان شهدادر این زمینه افزود: در جلسات به این جمع بندی رسیدیم که ممکن است در صورت عدم برگزاری مجمع، بانک متضرر شود و سهامداران مظلوم آن به مشکل بخورند. از طرفی نگران افراد سودجو بودیم که از تصمیم ما و نوع رویکردمان به نفع خود بهره ببرند و جنجال بپا کنند.
بنابراین بنا شد یا در این مراسم حضورنیابیم و یا اگر حضور پیدا کردیم، بعنوان سهامدار بانک و به منظور تقویت سهام عزیزان باشد و باعث بروز مشکل نشویم.
وی با اشاره به اعتراضات مطروحه گفت: اعتراض اصلی ما به سیستم حقوقی  و وکالت بنیاد و کل سیستم حاکم بر بدنه و مدیران مجموعه بنیاد شهید است که اصلا نگاهی به فرزندان شهدا ندارند و صرفا یک نهاد اسمی است.
اصفهانی گفت: ما در این زمینه با آقای قاضی زاده درخواست جلسه داده ایم. امیدواریم تشکیل شود و بنشینیم و دور هم درباره مسائل فرزندان شهدا، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر صحبت و گفتگو کنیم و متعلقات به بنیاد شهید که فرزندان شهدا در آنها سهم دارند مورد توجه قرار گیرد‌.

آرش

مطمئن باشید در آرزوی جلسه خواهید ماند. او با شما نخواهد نشست اما همیشه امیدوارتان نگاه خواهد داشت. نه نفی می‌کند نه انجام می‌دهد. سیاست بنیاد با شما سیاست دفع‌الوقت بوده، هست و خواهد بود.از سرکار بودنتان لذت ببرید.

ارسال شده در : 12 مرداد 1401 ساعت 16:48


امین

به لحاظ علم بانکداری قیطاسی صفر است.

ارسال شده در : 12 مرداد 1401 ساعت 16:49


ارسال نظرات

;