خاله زنکی نکنید آقایان!

احمدنادری گفته جناب قالیباف در پی رفع فیلترینگ اینستا و واتساپ است.


 راست باشد این خبر یا دروغ من مطمئنم یک جریان جدی و قوی بین مدیران کشور در پی این است که فضای مجازی را دوباره به همان وضعیت قبل از اغتشاشات و جنایتهای اخیر برگردانند.

فضای مجازی یک ابزار نیست، یک تفنن نیست، یک فوق برنامه نیست. فضای مجازی یک محیط زندگی است. اگر هم کسب و کار درش هست، مقتضای این محیط زندگی است. محیط زندگی یعنی جایی که یک جامعه درش روابط اجتماعی شکل میدهد. ذهنیتش ساخته میشود. فرهنگش ، اقتصادش شکل میگیرد و بروز پیدا میکند. محیط زندگی یعنی جایی که فرزندانمان درش تربیت میشوند. رشد میکنند. بزرگ میشوند. محیط زندگی یعنی جایی که درش ذهنیتهایمان شکل میگیرد، اراده هایمان جهت میگیرد. تمایلاتمان بروز پیدا میکند. فضای مجازی به حضرت عباس ع یک فضای حقیقی است. یک زیست بوم جدید است. 

آنانکه دم از رفع فیلترینگ میزنند، آنانکه عزم جدی حاکمیت را پای سامان دادن به حکمرانی در این صحنه نمیآورند، آنانکه این صحنه را ول و رها میپسندند، آنانکه طرح صیانت نویسی را هو میکنند، به هر بهانه ای کنار میگذارند، از سر باز میکنند، گردن دیگری میاندازند، بی خیالش میشوند، توجه بفرمایند

اگر حاکمیت الهی بالای سر این محیط زندگی قرار نگیرد، اگر حاکمیت طاغوت بر این فضا را به رسمیت بشناسیم، سنت «یخرجونهم من النور الی الظلمات» شوخی بردار نیست انجام میشود. سپردن جامعه به ولایت طاغوت نتیجه اش قتل است و جرم است و دروغ است و زامبی شدن است و پامال شدن داراییهای امت. 

🔺کسب و کار زیر سایه طاغوت اگر ارزشمند بود، انقلاب نمیکردیم، کسب و کاری که لازمه اش تثبیت ولایت طاغوت باشد، به باد دادن کل کسب و کار ها است. بی عدالتی را در جان مردم تثبیت میکند. دروغ را سکه رایج میکند. شما را به خدا باز کنید چشمانتان را. ببینید ضرر اقتصادی کشور را که امروز از همه جهت به کشور وارد میشود.

🔺این تصمیم شما ضد آزادی ما است. تثبیت ارباب بودن حکمران غربی است. او سبک تصمیم گیری مردم را رصد میکند و ان را جهت میدهد. او میداند با الگوریتمهای خود چه نکته ای را به چشم بیاورد چه نکته ای را کنار بزند. او میداند چگونه با اطلاعات فراوانی که از این فضا در دست دارد نظام محاسبات من و شما را دستکاری کند. والله قسم اگر همه اینستا پر از عکس سردار شهید هم بود، و عکسهای او را علنا و با دهن کجی سانسور هم نمیکردند، باز سپردن حاکمیت به دست این جماعت خروجی اش سربرآوردن تکفیر ایرانی و کسانی که به تعبیر رهبری«بچه های ما نیستند» از همین جامعه نورانی ایرانی میشد. 

🔺ببینید این جماعت جوان و نوجوان بی دفاع ما را که در این محیط رشد کردند، حالا سیلی به صورت پدرانشان میزنند و چادر از سر مادرانشان میکشند. غیرت که دارید حتما شما را به خدا کمی هم عقلانیت به جای انفعال و مصلحت بازی بنشانید. 

🔺نمیشود ما دنبال جهاد تبیین و امید بخشی باشیم و شما بستر ایجاد فتنه و دروغ و ترویج ناامیدی را شکل دهید. به خدا قسم تجزیه ایران اول در ذهن و اراده مردم شکل میگیرد بعد در خاک و مرز روی زمین. جلوی تجزیه کشور را در این محیط زندگی اجتماعی بگیرید. دشمن را هر جا حاکم کنید تجزیه ایران در ان نقطه قطعی است. فساد قطعی است. قتل و جنایت قطعی است.

🔺بله خون ها ریخت که یک وجب از خاکمان را ندهیم. اما خاک به خودی خود موضوعیت نداشت، خاک برای ما معنا داشت، استقلال و هویت ایران مهم بود، اراده جامعه ایران مهم بود، سپردن محیط زندگی «حقیقی» مردم به دشمن، دادن استقلال کشور است دادن خاک است، عبور از روی خون شهدا است. میفهمید؟ 

🔺نکنید، عقب نشینی شما در این سالها در حوزه فرهنگ خون رهبر را به جوش آورده خواب از چشماتش ربوده و فریاد این عمار و اتش به اختیارش را بلند کرده، نکنید. با عقب نشینی تان جان و مال و ناموس مردم را به بیگانه نسپرید. فیلترینگ و مسدود کردن محیط حکمرانی دشمن لازم است اما کافی نیست. بنشینید در سطح بالای حاکمیت تصمیم بگیرید، به جای اختلاف و سنگ اندازی خاله زنکی و بچه بازیهای جناحی، شما را به خدا کشور را بسازید. زیر بنای اصلی ساختن کشور حل و فصل ماجرای حکمرانی و امامت امت است.
از ما گفتن.

 علی مهدیان

ارسال نظرات

;