جانبازان و ایثارگران

داستان انتقال نیرو‌های عملیات به منطقه اطراف حمیدیه

مسرتی گفت: در جبهه دارخوین یگان‌هایی موفق شدند پس از عبوراز رودخانه کارون تا کنار جاده اهواز - خرمشهر پیشروی کنند، اما در جبهه کرخه نور دشمن به شدت مقاومت کرد و بچه‌ها پیشرفت چندانی نداشتند.

;