ورزشی

چگینی رییس فدراسیون رزمی شد

با برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، افشین هادی‌چگینی با رای اکثریت به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

;