خط داغ

تله «دور و بری»‌ها برای پزشکیان

طی همین «حدود یک هفته»، برخی اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب به هول و ولع افتاده‌اند و از هم اکنون، هم تلاش‌ها برای «خالص‌سازی» را شروع کرده‌اند، هم مقدمات توجیه شکست احتمالی‌شان در دولت چهاردهم را.

;