فرهنگی

پدر و مادرم به فدایت؛ کاش به کوفه نیایی!

برخی یاران و اطرافیان امام حسین(ع) در گفت‌وگو یا مکاتبه از ایشان خواستند علیرغم دعوت‌ مردم کوفه به عراق نرود؛ امام بهتر از آنها می‌دانست عاشورایی در پیش است اما ردشان کرد و فرمود: باید بروم!

;