فرهنگی

امامی که زیارتش موجب نجات از غم می‌شود

سراسر عمر کوتاه امام عسکری علیه السلام به جهاد و مبارزه در راه خدا اختصاص داشت. اگرچه امام عسکری علیه السلام در اوج جوانی به شهادت رسید، لیکن تلاش و مبارزات فراوان آن حضرت در دو جبهه «فرهنگی» و «سیاسی»، ثمرات گوناگونی به همراه داشت.

;