اجتماعی

علی در امتحان شعله‌ها پیروز شد

روزی که علی لندی دانش آموز ایذه ای متولد سال ۱۳۸۵ که در پی وقوع حادثه آتش سوزی در منزل یکی از همسایگان دل به آتش زده بود تا جان دو بانوی سالمند را نجات دهد و خود دچار سوختگی شدید شده بود و درست دو هفته پس از وقوع حادثه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

;