اجتماعی

حمله تندروها به مجلس عزای حسینی رئیس جمهور

در مراسم عزاداری که شب گذشته در مسجد امام جعفر صادق شهر محمدیه برگزار شده بود یک طلبه با توهین به رئیس جمهور منتخب و رای دهندگان به او زمینه ایجاد درگیری را در حاشیه این مراسم بوجود آورد.

;