سیاسی

تاکید رئیس قوه قضاییه بر اهتمام به حفظ حریم خصوصی افراد

اژه ای به برخورد مدبرانه، قاطعانه و عبرت‌آموز با متخلفان و اهتمام به حفظ حریم خصوصی افراد، پوشاندن عیوب مؤمنین، جلوگیری از افشای اسرار و پذیرش عذر فرد خطاکار و فرصت دادن به او برای جبران تاکید کرد.

;