انقلاب اسلامی

وقتی نماینده صلیب‌سرخ به خاطر زندانی‌های ساواک گریه کرد

حسین شریعتمداری می‌گوید: «وقتی ماجرای حسن پاگردی را مطرح کردم که دهانش را به زور باز کرده و در آن ادرار کرده بودند، یکی از ماموران صلیب سرخ اشک در چشمانش جمع شد و چندلحظه از نوشتن دست کشید.»

;