مامور روسی در اردوی تیم ملی

در کنار انجام آزمایش دوپینگ از نفرات برتر مسابقات جهانی و المپیک، یکی از برنامه‌های روتین وادا، کنترل دوپینگ قهرمانان برتر جهان در شرایط خارج از مسابقه است.

به گزارش پایگاه خبری شهیدنیوز، در کنار انجام آزمایش دوپینگ از نفرات برتر مسابقات جهانی و المپیک، یکی از برنامه‌های روتین وادا، کنترل دوپینگ قهرمانان برتر جهان در شرایط خارج از مسابقه است.

 

در کنار مثبت بودن تست که محرومیت معمولاً چهار ساله به دنبال دارد، عدم همکاری با مأمور وادا و تست ندادن نیز عواقبی برای ورزشکار دارد.

 

سه بار ممانعت از تست دادن به منزله دوپینگ محسوب شده و محرومیت برای ورزشکار خاطی به همراه دارد، به همین دلیل همکاری با مأمور وادا برای تست گرفتن از لیست مدنظرش یکی از موارد مهم در جهت حفظ ورزش از خطر محرومیت است.

مأمور وادا که معمولاً برای تست گرفتن از ورزشکاران ایرانی می‌آید به تازگی با لیست جدیدی به کشورمان آمده و در حال گرفتن آزمایش دوپینگ از کشتی‌گیران است.

 

تعدادی از نفرات مدنظر او در اردوی تیم‌های ملی حاضر بوده و تست دادند و برخی نیز در شهرهای خودشان با خانم مأمور روس همکاری کردند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات

;