واکنش وحوش ضد شادی مردم به حضور مهران غفوریان در شبکه ۳

وحوش ضد شادی مردم به حضور مهران غفوریان در شبکه ۳ واکنش نشان دادند.

این جماعت با حمله به پیج غفوریان به او فحاشی کرده و خود ۶ ماه است در خفا و اندرونی دیسکو دارند و در بیرون ادعای عزاداری برای دختر مریضی می کنند که پدرش سوگند جلاله دروغ خورد که فرزندش سالم بوده و مملکت را به شورش کشاند!

ارسال نظرات

;