عدم اعطای مرخصی به سارقان زندانی سابقه‌دار و حرفه‌ای نوروز

سارقان زندانی سابقه‌دار و حرفه‌ای نوروز ،۱۴۰۲ مرخصی ندارند.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا:در راستای عدم اعطای مرخصی به سارقان زندانی سابقه‌دار و حرفه‌ای در این ایام تعاملاتی با دادستانی کل کشور و مراجع قضایی استانی انجام شده که از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در برخورد با این گونه سارقان استفاده خواهد شد.

به منظور افزایش ضریب امنیتی و پیشگیری از هر سوءاستفاده و یا سرقت در ایام ماموران در برخورد با سارقان خشن و متجاوزین به حقوق مردم با قاطعیت و اقتدار قانونی عمل می کنند.

ارسال نظرات

;