چند نکته در مورد یک استدلال غلط

برخی می گویند که اول مشکل اقتصاد و معیشت را حل کنید تا بتوانید مشکل حجاب را هم حل کنید.

 

۱: قطعاً حل مشکل اقتصادی، جزو اولویت هاست و در حوزه های مختلف می تواند تأثیرگذار باشد. اما یک کشور، هزار مسأله و موضوع دارد؛ نمی توان به بهانه نقص یا اختلال در یک حوزه، هزار حوزه دیگر را به حال خود رها کرد. نمی توان گفت: چون مشکل اقتصادی داریم، بنابراین، بهداشت، کشاورزی، آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی را تعطیل می کنیم!

۲:مسئولین حوزه فرهنگ کشور، مسئولین بخش اقتصادی و تأمین معیشت مردم نیستند. هر کدام از مسئولین باید وظایف خود را انجام دهند.

۳:بخش قابل توجهی از معضلات حجاب در جامعه ما مربوط به قشر ثروتمند و مرفه جامعه است. 

 

۴:بخش قابل توجهی از کسانی که نسبت به حجاب پایبند هستند، از نظر اقتصادی جزو قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند.

 

۵:مردم یمن سال هاست که در شرایط سخت جنگ و تحریم روزگار می گذرانند. اما حجاب زنان و دختران یمنی، زبانزد است.

 

۶:اوایل انقلاب و در زمان دفاع مقدس، از نظر اقتصادی فشار زیادی را تحمل کردیم، اما آن دوران یکی از پاک ترین دوران تاریخ انقلاب از نظر فرهنگی محسوب می شود.

 

۷:چندین دهه است که همیشه مشکلات اقتصادی داشته ایم و حل ریشه ای مسائل اقتصاد، در عرض یک سال و دوسال صورت نمی گیرد.

  اگر قرار بود موضوع حجاب را به مسائل اقتصادی گره بزنیم، از همان اول انقلاب تا الآن، نباید لزوم رعایت حجاب، از سوی امام ره و مقام معظم رهبری مطرح می شد و باید بر همان بستر ضد فرهنگی و در محیط فاسد دوران پهلوی زندگی می کردیم!

ارسال نظرات

;