زاکانی و صندلی لرزان قاضی زاده در بنیاد شهید

گمانه زنی ها درباره رفتن زاکانی از شهرداری درحالی قوت می گیرد که نگاهی به مسندهای پیشنهادی به وی در بدو روی کار آمدن دولت موید این مطلب است که وی یکی از گزینه های محتمل تصدی بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.

با اینهمه زاکانی شهرداری تهران را با همه حواشی خود ترجیح داد تا مدتی از آن سمت دوری کند و قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد.

اکنون که گمانه زنی ها برای رفتن قاضی زاده از بنیاد جان گرفته و زمزمه بازگشت زاکانی به کادر دولت قوت؛ آیا ممکن است زاکانی بجای قاضی زاده هاشمی بر مسند ریاست بنیاد بنشیند؟

باید دید پس از رفتن یک پزشک از ریاست بنیاد شهید پزشکی دیگر جای وی را خواهد گرفت یا خیر؟ 

نیم‌نگاهی به پرونده زاکانی در شهرداری تهران نشان می دهد که برخلاف بسیاری مسئولین؛ وی از نیروهای جوان متعهد بهره برده و در این زمینه نیز موفق بوده است.

توجه ویژه وی به ایثارگران با برگزاری یادواره های شهدا و ابلاغ و اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اقدامات تاجیک در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران و هم سطح سازی و زیبا نمایی قبور شهدای مدافع حرم و ساماندهی گلزار از اقدامات قابل تقدیر است.  

هستی

اگر بره بنیاد که حماقت کرده

ارسال شده در : 21 تیر 1402 ساعت 22:44


مفسر

گل بود به سبزه نیز آراسته شد در شهرداری چه کرده که میخواد بیاد بنیاد کوری عصا کش کوری دگر خواهد شد

ارسال شده در : 22 تیر 1402 ساعت 22:34


علیرضا دارابی

ایثارگران را از خدمات مشعشع هر دو این عزیزان نجات دهید.

ارسال شده در : 23 تیر 1402 ساعت 11:00


رضاامیریان فارسانی

بچه هایی که درجنگ حضورفیزیکی داشتنددرهرسمتی موفق هستند ماخیلی رزمنده داریم که نه میدانندگردان چیست نه خبری ازشهیددارن ونه میدانندجان بازکیست فقط رزمنده جــــانبازهستند این دوستان سال89 آمدم تهران بایکی آشناشدم ووقتی فهمیدفرزندشهیدم ورزمنده بوده ام شب نگذاشت داخل شرکت بخوابم منو همراه برادرم بردخانه آن دوستمان جانباز25درصدبود شب ازماپذیرایی کرددرمنزل مادرزنش ورفت منزل خودش برادرخانمش کنارماخوابید وگرم صحبت شدیم ازاوپرسیدم آقای........کجامجروح شدندبنده خداچراپاهاش اینقدرباریک شدند گفت ایشان توجاده مشهدباخواهرم میرفتندمشهدتصادف کردندونخاعشان ضربه خوردوآسیب دیدازهمین جهت رفت بنیادوکمسیون و25درصدجانـــــــــــــــــبازی گرفت یادم افتادبه برادرعلی بربا وقتی ترکش خوردبه سرش عین لوله آفتابه خون می آمدازسرش وسال بعدهم دوباره ترکش خوردهمان نقطه سرش وغرق خون شد رفتیم کمسیون فکرمیکردم 50درصداست گفت 5درصدجان بازی برایم زدند صادقانه حالم خراب شد علی ایحاله فرق میکند زاکانی وقاضی زاده متفاوت هستند ان شاالله هرآنچه خیراست همان بشود

ارسال شده در : 8 مرداد 1402 ساعت 11:38


ارسال نظرات

;