فرزندان شهید اندرزگو در کنار رهبر انقلاب

به مناسبت سالگر شهادت سید علی اندرزگو تصویری از فرزندان این شهید در کنار رهبر انقلاب منتشر شد.

انتشار تصویری از فرزندان شهید اندرزگو در کنار رهبر انقلاب به مناسبت سالگر شهادت سید علی اندرزگو

ارسال نظرات

;