تلاش جامعه ایثارگری در اصلاح لایحه هفتم به ثمر نشست

تقی نسب رئیس هیأت مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد گفت:پیشنهادات الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه به همت خود فرزندان معظم شهدا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

به گزارش شهید نیوز، رئیس هیأت مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه ایثارگران اظهار داشت: با کمک جامعه ایثارگری پیشنهادات کانون همبستگی فرزندان شاهد به لایحه برنامه هفتم الحاق شد.

تقی نسب ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران این مهم گفت:از کلیه فرزندان و همسران معظم شهدا و ایثارگران که در تصویب پیشنهادات الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه نقش اصلی را داشتند متشکرم.
وی اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم در این مسیر کانون همبستگی فرزندان شاهد کشور را یاری دادند اعلام و از ایشان از طریق شهیدنیوز تشکر کرد.

 آقای دکتر مفتح،آقای دکتر قالیباف، سردار آبرومند،جناب آقای عزیزی،دکتر سنگدوینی،رضاخواه،سردار امانی،دکتر قائمی، آقای دکتر مسعود آزادی فرزند معظم شهید،خانم جلیلوند فرزند معظم شهید، آقای داود حسین زاده فرزند معظم شهید،آقای سیفی فرزند معظم شهید استان کرمانشاه،آقای امیری فرزند معظم شهید کرمانشاه،جانباز سرافراز آقای حاج علی یانی کرمانشاه،آقای امامعلی آرمند فرزند معظم شهید استان مازندران ، آقای دکتر حبیبی فرزند معظم شهید استان اصفهان،خانم دکتر حیدری فرزند معظم شهید استان بوشهر،آقای دکتر عامریان فرزند معظم شهید،حاج علی اسفندیاری فرزند معظم شهید،کانون همبستگی فرزندان شاهد استان کرمانشاه،خراسان جنوبی

ارسال نظرات

;