استوری رسول خادم

استوری رسول خادم همچنان در حال القای ناامیدی و فراموشی به هموطنان سیستان و بلوچستانی عزیز است.

استوری رسول خادم و همچنان  در حال القای ناامیدی و فراموشی به هموطنان سیستان و بلوچستانی عزیز

آقای خادم این گوی و این میدان استیناتو بزن بالا برو به هموطنانت کمک کن از فراموشی نظام دربیان عکسهاشم منتشر کن تا بببینیم چند مرده حلاجی

ارسال نظرات

;