قدردانی اصلاح طلبان از مخبر بابت برگزاری خوب انتخابات

هم‌میهن: ممکن است نسبت به آقای مخبر نقد داشته باشیم همچنان که هیچ‌کس فراتر از نقد نیست؛ ولی از نظر اخلاقی و خدمتی را که در این انتخابات برای انجام صحیح و بی‌طرفانه آن انجام داد، نباید فراموش کرد.

روزنامه اصلاح طلب هم میهن در یادداشتی به قدردانی از محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری پرداخت و عملکرد وی طی 50 روز گذشته به ویژه در انتخابات مبتنی بر اخلاق دانست.

روزنامه هم میهن در یادداشتی نوشت که وظیفه خود می‌دانیم که از عملکرد آقای مخبر در این ۵۰ روز دوره سرپرستی ریاست‌جمهوری قدردانی کنیم، به‌ویژه اینکه انتخابات خوبی را برگزار کردند.

این روزنامه با بیان اینکه همه می‌دانیم که آقای مخبر یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات بود و حتی شانس رای‌آوری در یک انتخابات عادی را هم داشت؛ ولی وی نپذیرفت و خود را متمرکز بر وظیفه محوله از سوی رهبری و اجرای درست انتخابات کرد، نوشت، آقای مخبر از ابتدا نشان داد که تصمیم به نامزد شدن ندارد و فقط دنبال اجرای انتخابات بی‌مسئله است. اگر او قصد ماندن داشت و دنبال پست بود؛ می‌توانست به‌جای معاونت اولی، صندلی ریاست‌جمهوری را نشانه برود.

هم میهن در ادامه با طرح این پرسش که چرا آقای مخبر چنین رفتاری کرد و اکنون هم همه تخلفات در انتصابات و قراردادها را بررسی و در حد توان ابطال می‌کندتصریح کرد:

به نظر می‌رسد که مهمترین علت، تعهد اخلاقی اوست. برای بسیاری اخلاق و راستگویی در سیاست از دو دهه پیش به فراموشی سپرده شد. گرچه سیاست عین اخلاق نیست؛ ولی سیاست بدون اخلاق، جهنم است. ممکن است نسبت به آقای مخبر نقد داشته باشیم همچنان که هیچ‌کس فراتر از نقد نیست؛ ولی از نظر اخلاقی و خدمتی را که در این انتخابات برای انجام صحیح و بی‌طرفانه آن انجام داد، نباید فراموش کرد و فراموش‌کردنی هم نیست.

ارسال نظرات

;