سایت رئیس جمهور سابق در حال راه اندازی است

علاوه بر آن روحانی با وزیرانش جلسه دارد و در مباحث کارشناسی مشورت می‌گیرد.

مود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در گفت‌وگویی گفته که «حسن روحانی قصد بازنشستگی سیاسی ندارد و گفتمان اعتدال هم محدود به اشخاص نیست که بازنشسته شود».

 

واعظی همچنین خبر داده که تدوین خاطرات ریاست‌جمهوری روحانی شروع شده و سایت رئیس‌جمهور سابق هم در حال راه‌اندازی است. علاوه بر آن روحانی با وزیرانش جلسه دارد و در مباحث کارشناسی مشورت می‌گیرد. همین‌طور تاکنون چند بار نکاتی را به ابراهیم رئیسی منتقل کرده است.

ارسال نظرات

;