یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی

نظامیان صهیونیست، بار دیگر به شهرها و روستاها یورش برند و برخی از فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی را بازداشت کردند.

نظامیان اشغالگر صهیونیستی امروز صبح  به شهرها و روستاهای کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند و تعدادی  از فلسطینیان را بازداشت کردند.

به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست به العیساویه در قدس، درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

 شاهدان عینی اعلام کردند که شماری از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها بازداشت شدند.

همچنین نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز پنجشنبه  فلسطینیان را در دو منطقه در الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری مورد حمله قرار دادند.

یک جوان فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه آوارگان فلسطینی در الدهیشه در جنوب بیت اللحم  مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

میلیون‌ها فلسطینی ده‌ها سال است که تحت شرایط نظامی زندگی می‌کنند و هر روز شاهد نقض حقوق اولیه خودشان هستند.

جامعه بین‌المللی همچنان در قبال بازداشت اداری و دیگر اقدامات آپارتایدی رژیم صهیونیستی سکوت می‌کند و این به منزله چراغ سبز برای ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و نقض حقوق فلسطینیان است.

ارسال نظرات

;