تذکر مهم و اخلاقی شهید کاظمی

صحبت های عارفانه شهید کاظمی با همرزمانش را در این استوری خواهید شنید.

"تذکر مهم و اخلاقی شهید کاظمی"

ارسال نظرات

;