الگوگیری آشوبگران از داعش

در حوادث اخیر مازندران ۵۶ مکان دولتی، ۲۷ خودرو دولتی و خصوصی به آتش کشیده شد و ۸۰ نفر از نیروهای پلیس و حافظ امنیت در مازندران مجروح شدند.

 ۴۵۰ آشوبگر در حوادث اخیر در مازندران دستگیر شدند و اعترافات آنان نشان می‌دهد از تروریست‌های داعش برای تخریب و کشته سازی الگوگیری کرده‌اند.

 

در حوادث اخیر مازندران ۵۶ مکان دولتی، ۲۷ خودرو دولتی و خصوصی به آتش کشیده شد و ۸۰ نفر از نیروهای پلیس و حافظ امنیت در مازندران مجروح شدند.

فیلم

ارسال نظرات

;