واکنش امام خمینی (ره) به تهدید بمباران جماران در دوران جنگ تحمیلی

از آنجا که در هفته دفاع مقدس هستیم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطره‌ای از «عیسی جعفری» در رابطه با ساخت پناهگاه برای امام (ره) در ایام جنگ و واکنش ایشان به این قضیه منتشر کرد.

بمباران شهر‌ها و کشتار مردم توسط جنگنده‌های بعثی یکی از بحرانی‌ترین حوادث سال‌های جنگ بود. در این مدت حفاظت و حراست از نقاط مهمی همچون بیت امام در جماران حساسیت مضاعفی ایجاد می‌کرد.

واکنش امام خمینی به بمباران جماران در دوران جنگ تحمیلی

از آنجا که در هفته دفاع مقدس هستیم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطره‌ای از «عیسی جعفری» در رابطه با ساخت پناهگاه برای امام (ره) در ایام جنگ و واکنش ایشان به این قضیه منتشر کرد.

حاج عیسی جعفری (خادم امام) می‌گوید:

در موقع بمباران‌ها یک پناهگاهی به‌ صورت آماده درست کردند و در اتاق امام کار گذاشتند که ایشان در مواقع حمله در آن پناه بگیرند؛ اما اطرافیان هر کاری کردند تا امام را برای استفاده از آن و پناه گرفتن مجاب کنند مؤثر واقع نشد. امام از کنار آن مکرراً رفت‌ و آمد داشتند؛ ولی پایشان را در آن نگذاشتند. من هم هرچه اصرار کردم می‌گفتند: «مگر همه مردم پناهگاه دارند و می‌روند در پناهگاه که من بروم؟»

واکنش امام خمینی به بمباران جماران در دوران جنگ تحمیلی

بعداً حاج احمد آقا دستور ساخت یک زیرزمین خیلی بزرگ و مرتب را داد که در آن اتاقی برای امام بود؛ اما باز هم ایشان اصلاً پایشان را در آن نگذاشتند.

منبع: عیسای روح‌الله (خاطرات حاج عیسی جعفری، خادم امام (ره))

ارسال نظرات

;