پیام های رفع فیلتر

بیاییم به پلت فرم های داخلی کمک کنیم.

 

 پیام به پلتفرم های خارجی: 👇

شما نگران نباشید‌. هزینه فیلترینگ شما را دولت و مردم ایران می پردازند. کاسبان وی پی ان شما از قِبَل این فیلترینگ، کسب درآمد می کنند و پس از مدّتی، همانطور که در مورد تلگرام روی داد، بسترهای شما برای طرح ریزی هایتان علیه کشور ما باز خواهد شد.

 پیام به پلتفرم های داخلی: 👇

شما کارآیی خاصی ندارید جز اینکه در زمان فیلترینگ شبکه های خارجی قدری مشغول باشید. ما به توانمندی شما در ارائه خدمات به مشتریان اطمینان کافی نداریم. نیازی هم نمی بینیم از شما حمایت کنیم. همین میزان کف خدمات برای دو سه ماه زمان فیلتر در مواقع بحرانی کافی است، چون پس از رفع فیلتر بسیاری کاربران جدید شما به موطن اصلی خود بازمیگردند.

 پیام به کاربران:👇

ما به شبکه های داخلی مدّتی زمان دادیم ولی استفاده نکردند. تقصیر خودشان است. اگر عرضه داشتند می توانستند کاربران را حفظ کنند. لذا شما کاربران که فضای گوشی هایتان محدود است، هنگام انتخاب بین پلتفرم های داخلی و خارجی، گزینه ای را برگزینید که کاربران بیشتری در آن فعال هستند.

 بیاییم با حمایت از پلتفرم های داخلی، و دادن آزادی های در چارچوب قوانین کشور، یک بار برای همیشه همبستگی ملّی خود را نشان دهیم و از شرّ کنترل دشمن بر فضای فکری کشورمان آزاد شویم...

 اگر این دولت و مجلس و قوه قضائیه عنوان انقلابی را برای خود برگزیده اند، باید در عمل تحوّل آفرین باشند. حرف فایده ندارد.

دکتر محسن عزیزی ابرقوئی، روانشناس 

 

ارسال نظرات

;