پایان پژاک، کومله و حدکا

مذاکره ایران و عراق برای خلع سلاح گروهک های ضدانقلاب به سرانجام رسید.

 

 

حکومت مرکزی عراق با خلع سلاح گروهک های ضدانقلاب در کردستان عراق و کنترل مرز مشترک توسط ارتش عراق موافقت کرده است. بغداد در خصوص خلع سلاح گروههای تجزیه‌طلب و اپوزیسیون، زمان درخواست کرده است.

 

با طرف عراقی، بر اساس یک یادداشت تفاهم بین دستگاههای قضا ایران و عراق، بر سر تبادل افراد تحت تعقیب توافق شده است.

 

 

 

 

ارسال نظرات

;