اعدام یکی از اراذل ستارخان

یکی از اراذل ستارخان اعدام شد.

محسن شکاری، اغتشاشگری که ۳ مهر، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد صبح امروز اعدام شد.

داوود

یک نفر رامجروح کرد اعدام شد اما مامورانی که بیشتر از ۵۰۰ نفررا کشتند حتی محاکمه هم نشدند

ارسال شده در : 27 دی 1401 ساعت 22:46


ارسال نظرات

;