دستگیری اندرو تیت آمریکایی-انگلیسی

اندرو تیت آمریکایی-انگلیسی در رومانی دستگیر شد.

این بوکسور سابق به قاچاق انسان، تجاوز و جرایم مختلف متهم شده است. 

ورزشکار مجرم نیست !

نه به دستگیری ورزشکار!

زاپاتا

قابل توجه دیکتاتورچه ای که فکرمیکنه مسئله مهمی مثل انرژی که برای قدرتهای غربی ناموسیه فکرکنه که میتونه باهاش بازی کنه دقیقامثل بازی بااتشه، اونم چه اتشی.........

ارسال شده در : 3 اسفند 1401 ساعت 21:38


ارسال نظرات

;