سوم فروردین اولین روز ماه مبارک رمضان

روز پنج شنبه سوم فروردین اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران است.

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: روز پنج شنبه سوم فروردین اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود.

ارسال نظرات

;