تقابل قاضی زاده هاشمی با ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حالی ابلاغ شد که سهم حداقلی ایثارگران در آن مشهود بوده و کوتاهی و تقابل بنیادشهید با ایثارگران به وضوح دیده می شود.

 

نگاهی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد ، مشخص کننده سهم حداقلی جامعه ایثارگری کشور در این برنامه است که می طلبد بنیاد شهید و امور ایثارگران در این زمینه توضیح دهد.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بیش از هرچیز بیانگر تقابل با ایثارگران است تا یک برنامه مدون برای ایشان. موضوعی که ابتدا با ابلاغ سلیقه ای آئین نامه های مختلف در حوزه ایثارگری شروع شده و سپس به حذف بندهای مرتبط در قانون بودجه تداوم یافت و اکنون به حذف بسیاری از امتیازات و قوانین ایثارگری در برنامه هفتم رسید.

مشخص نیست معاونت حقوقی و پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران درمورد بندهای فوق الذکر چه رویکردی داشته است؟

اگر بگوییم در خفا و بی اطلاع ایشان این امور رقم خورده است که نشان دهنده فشل بودن جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران است و اگر بگوییم در این مورد کوتاهی کرده یا اقدام موثری انجام نداده است نیز خیانت و ترک فعل مقام مسئول تلقی می شود.

مشخص نیست در دولت پرچمدار شعار انقلابی گری و در مجلسی با همین رویکرد چرا اجحاف در حق ایثارگران و حذف حقوق ایشان با دقت پیگیری می شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این عرصه چه نقشی ایفا می کند؟

در ذیل به بندهای مرتبط با ایثارگران در این لایحه اشاره شده و قضاوت را برعهده مخاطبین می گذاریم:

 

 

ماده 201- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت ،هدفمند ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و … تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری‌ میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

 

ماده 202- پس از ابلاغ این قانون شکایات ایثارگران موضوع ماده (4) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی رسیدگی‌ می‌شود. تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح‌ می‌.باشد سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون مذکور اضافه‌ می‌گردد.

 

ماده 203‌‌- بند (الف) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد هزینه‌‌های بهداشتی درمانی خانواده ،شاهد جانبازان و افراد تحت تکفل ،ایشان آزادگان و افراد تحت تکفل ،ایشان بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی در قالب بیمه پایه، مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند بر عهده دولت‌ می‌باشد.

 

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

 

ماده 204- حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول موضوع مواد (38) و (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صورت اشتغال در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون مذکور، مشروط به پرداخت مالیات حقوق توسط ایثارگر، قطع نمی گردد.

 

تبصره مشمولین این ماده از امتیازات و تسهیلات ایثارگری از جمله، یک مقطع تحصیلی بالاتر، رتبه طبقه و یا درجه بالاتر در حقوق حالت اشتغال بهره مند نمیشوند.

 

ماده 205- از زمان ابلاغ این قانون جذب به کارگیری و تمدید قرارداد با آن دسته از ایثارگرانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از کار افتاده کلی تشخیص داده‌ می‌شوند، تحت هر عنوان در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون ممنوع‌ می‌باشد.

 

ماده 206- ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است بر اساس سطح بندی نسبت به پرداخت بخشی از هزینه شهریه دو مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل جانبازان بالای 25 درصد و همسر و فرزندان ایشان آزادگان و همسر و فرزندان ایشان و جانبازان زیر 25 درصد که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرفته‌ می‌شوند، اقدام نماید.

 

تبصره 1- پرداخت هزینه شهریه در بیش از دو مقطع تحصیلی صرفا در قالب تسهیلات و در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق‌‌های رفاه دانشجویی وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری انجام‌ می‌شود. منابع مورد نیاز سالانه در بودجه سنواتی منظور‌ می‌شود.

 

تبصره 2- تعیین رشته‌‌های تحصیلی مشمول نوع ،دانشگاه مقطع تحصیلی،‌ میزان پرداخت شهریه یا تسهیلات حداکثر سن مجاز و سنوات مشمول پرداخت شهریه یا تسهیلات و شرایط پرداخت به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد.

 

تبصره‌‌ 3- میزان شهریه یا تسهیلات مشمولان این ماده در دانشگاه‌‌های پردیس بین الملل، دانشگاه‌‌های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت‌ می‌شود.

 

ماده 207- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور بهره گیری از دستاورد‌‌های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل‌‌های آینده نسبت به ساماندهی گلزار‌‌های شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام احداث و تکمیل موزه‌‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن‌ها اقدام نماید. وزارتخانه‌‌های نیرو، نفت راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تامین زیرساخت‌‌های مورد نیاز شامل ،آب برق گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

 

ماده 208- دولت مکلف است زمینه‌‌های اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (270) و بالاتر را از طریق توانمندسازی و توسعه آموزش‌‌های مهارتی شغلی، اعطای تسهیلات اشتغال و به کارگیری در دستگاه‌‌های موضوع ماده (1) این قانون در طول اجرای قانون برنامه فراهم نماید.

 

ماده 209- دولت موظف است خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان والدین و همسران و فرزندان دارای تابعیت غیرایرانی را که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت با جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

 

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو‌‌های مسلح با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

 

ماده 210- همسران شهدا و همسران جانبازان 50 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که دارای بیماری‌‌های خاص و صعب العلاج و شرایط از کار افتادگی کلی باشند به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بازنشستگی ذیربط‌ می‌توانند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی و یا دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند اجرای این حکم منوط به تأمین اعتبار و پرداخت کامل هزینه‌‌های مربوط به سنوات ارفاقی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت‌ می‌باشد اعاده به خدمت مشمولین موضوع این ماده تحت هر عنوان ممنوع‌ می‌باشد با اجرای این ،ماده ماده (24) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملغی الاثر‌ می‌شود.

 

ماده 211- ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 25 درصد و بالاتر، جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان زیر 25 درصد والدین و همسر و فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای بیماری خاص صعب العلاج و یا محدودیت جسمی و حرکتی باشند و براساس نوع و‌ میزان ضایعات ناشی از مجروحیت و‌ میزان ساعت کاری که از ایشان مراقبت‌ می‌شود، نسبت به پرداخت حق پرستاری با همیاری اقدام نماید.

 

تبصره- میزان مبلغ حق پرستاری یا همیاری با توجه به وضعیت جسمی و روانی مشمولین و‌ میزان نیاز به مراقبت مطابق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور ستاد کل نیرو‌‌های مسلح و وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، پرداخت‌ می‌شود.

 

ماده 212- دولت موظف است اعتبار لازم به منظور کمک معیشت گروه‌‌های عنوان شده ذیل را که فاقد شغل یا درآمد و جزء هفت دهک اول درآمدی مطابق) اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) باشند تا زمانی که امکان اشتغال ایشان فراهم نشده باشد بر اساس سطح بندی و به شرح ذیل پیش بینی و از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت نماید:

 

الف- جانبازان با هر‌ میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ج- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ه نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند، پس از فوت والدین معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی حرکتی ،ذهنی ،محجور، دارای بیماری‌‌های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

ز- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

تبصره 1- تشخیص مشمولین این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران‌ می‌باشد.

 

تبصره 2- در صورت ایجاد فرصت اشتغال برای مشمولین این ماده و امتناع ایشان از فرصت یاد شده کمک‌‌های موضوع این ماده قطع‌ می‌شود.

 

ماده 213- ماده (36) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد. بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است بر اساس سطح بندی سرانه بیمه عمر و حوادث والدین و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث را در چارچوب بودجه سنواتی پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

 

ماده 214- ماده (7) قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 اصلاح و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیات امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه‌ می‌شود.

جانباز

باسلام هرسال دریغ ازپارسال...!!! سالهامنتظرماندیم که قانون مناسبی تصویب شودکه کمک ایثارگران باشد...کلی وعده وعیدشنیدیم که تالایحه برنامه هفتم صبرکنید...چه عزیزانیکه این لایحه ندیدندوبه دیارباقی شتافتند وما هم چشم براه تا این معجون ازطرف دولت انقلابی منتشرشد!!! یادمان نمیرود که زمان حسن روحانی چه حرفایی که زده نمیشدوچه مطالبی که ازسوی دولت روحانی برعلیه ایثارگران گفته نمیشدوالبته ماهم باورمان شده بودکه مابعدشیخ حسن کشوربرای ایثارگران گل وبلبل میشود..زهی خیال باطل وافسوس وهرسال دریغ ازپارسال...!!! متاسفیم برای شعارهای دهان پرکن مسئولان محترم دولت... حالا نوبت مجلس انقلابی است که به وعده های خوددرقبال ایثارگران عمل کند. یک نمونه پیشنهاد: درمورد ماده ۲۱قانون جامع خدمات نرسانی!! ایثارگران چرا سکوت شد؟؟!! مثلا" چه میشودیکی ازفرزندان ایثارگرباشرایط عمومی استخدام بجای پدروپس ازبازنشستگی بکارگرفته شود؟؟!!تا ادارات ودستگاههای دولتی ازایثارگران خالی نشود؟؟! این ره به ترکستان است...!!!

ارسال شده در : 1 خرداد 1402 ساعت 20:44


لبلا

چراحرفی از بازنشستگی زده نشده به قوت خودش باقی هست بانه ۸سال

ارسال شده در : 1 خرداد 1402 ساعت 22:54


محمود

سلام و خسته نباشید فردی ۴۷۸ روز جبهه و بیش از ۵ عملیات بزرگ بوده و هیچ مدرک پزشکی نداره از نظر اعصاب و روان خیلی خراب و بیکار و دو فرزند دختر و مستاجر و هیچ درآمدی نداره با حقوق معیشتی میتونه زندگی کنه؟ حداقل یه وام که بتونه ودیعه یه منزل معمولی بده که اجاره نده حقش نیست .از هیچ مزایا و کمکی هنوز استفاده نکرده نوبنیاد شهید ایثارگر قبول داره نه سپاه بیمه کوثر هم که هیچ خدماتی ندارد درصد خیلی کمی قبول میکنن تو رو یه فکر برا از جمله ما ایثارگر هم داشته باشین دیگه ماوظیفه خودمونو انجام دادین خواست خدا و قسمت نبود شهید بشیم

ارسال شده در : 2 خرداد 1402 ساعت 00:31


سلام

چرا فکری بحال رزمندگان کمتر از ۶ جبهه نمیشه همه تسهیلات واسه ۶ به بالا است پس رزمندگانی که ۶ کمتر جبهه دارند نباید از هیچ گونه مزایایی در قانون خدمات ایثارگران داشته باشند چرا امتیازات را پلکانی نمی کنند چرا معافیت از مالیات ۱۰۰ در صدی برای جبهه ۱۲ ماه باشه چه اشکالی داره برای جبهه کمتر از ۱۲ ماه ۵۰ درصد معافیت باشه

ارسال شده در : 2 خرداد 1402 ساعت 00:58


امین

البته تکرار مکررات است. بازهم عرض می‌کنم که جناب ق ز وقت رسیدگی به این امور جزئی مثلا" همین مطلب شما را که [ شرایط کلی بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه هفتم توسعه ] کشور است ندارند و باید به امور کلی‌تر و واجب‌تر از اینها برسند. برعکس دلسوزان کشور که عمر مدیریتی خود را صرفا" در خود ندیده و راهبردی و جامع و بلند مدت فکر می‌کنند، کوتوله‌های سیاسی مثل همین آقا - که حیف اطلاق آقا بر چنین موجوداتی - عمر مدیریتی خود را بین ۲ تا ۴ سال فرض کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی نموده و در جهت بهره‌برداری از این موهبت به غنیمت گرفته شده از لذت وافر مادی و ارتباطی و رانتی آن بهره‌مند می‌شوند. شاید سوال شود که مثالی آورده شود. بسیار خوب به مشتی از خروار اشاره می‌کنم. با روی کار آمدنش و ظهور پدیده ق ز ، دنباله‌اش در نقاط مختلف پست مدیریتی گرفتند. مثل گروه مالی‌اش در دوره انتخابات که فاتحان یک مجموعه بزرگ اقتصادی شدند به فرماندهی آقای ف‌.ح. آقای ف.ح. نوچه‌اش آقای ق. را بدون تائیدات معمول نهاد‌های نظارتی تاکنون مسئول بانک دی کرده. از سوئی لشگر کاسه بدست گدا‌ گشنه اقوام برسر همه آنها هوار شدند. یکی از آنان خانم ا. که می‌شود عروس پسر‌عموی ق ز و توسط آقای ق معرفی شد به ف.ح. و ف.ح.او را فرستاد برای ق. و ق. ابتدا اورا در بخش حقوقی بکار گرفت و بعد مدتی چون دید این بنده‌خدا تفاوت کلمه حقوقی و کیفری در دعاوی را هم نمیداند، اقدام به تاسیس واحدی جدید تحت عنوان مدیریت بازاریابی نمود و این خانم را برای دم تکان دادن مقابل ق ز کرد. مدیر بخش بازاریابی این مجموعه اقتصادی و همین فرد بی‌سواد در آن سمت ، الآن ۲۴ - ۲۵ نفر کارمند دارد اما چه کارمندانی. تمامی چپر چلاق‌های رانتی فشار داده شده از مدیران بنیاد و دسته دیزی‌های خود ق. و اقماری که نه کارائی برای بانک دارند و نه امکان اخراج. شاید برای خوانندگان شما جالب باشد که ماهی چند 10 میلیون هم خانم ا. حقوق دریافت می‌کنند. دوستان بنیاد شهید فقط کافیست تکذیب کنند تا نام کامل، تلفن، آدرس محل استقرار و شاید هم فیش حقوقی‌اش را منتشر کنیم. کلام آخر: جناب آقای دکتر ق ز / خودتی. ما را مثل خود فرض مکن.

ارسال شده در : 2 خرداد 1402 ساعت 08:15


مفسر

این وجیزه را می‌نویسم انشاالله برای یوم‌الحساب و عبور از پل صراط. در فرهنگ انقلاب اسلامی ظلم بر کلمه منافق است اگر آن را صرفا" برای مزدوران رجوی قاتل بکار ببریم. رحمت واسعه الهی بر شهید بزرگوار حاج اسدالله لاجوردی که پایه‌گذار واژه‌ای دقیق در تاریخ انقلاب اسلامی شد با عنوان: [ منافقین انقلاب ]. البته نظر ایشان در آن دوره بر باند همکار کشمیری ملعون بود مانند ب‌.ن، خ‌.ت. و س.ح و ... که باتوجه به بودن احدی از آن باند منحوسه در پست نخست‌وزیری آن زمان، امر مغفول ماند و بعدها دیدیم و دیدید، در فتنه ۸۸ عمق نگرش شهید لاجوردی مشهود شد. آری شهدای ما اینگونه بودند و از زمانه خود بسیار بسیار جلوتر. انسان گاهی در بازخوانی سیره شهدای معزز، مات و مبهوت می‌ماند و از خود می‌پرسد: آیا این سلسه جلیله شهدا را کشف و شهودی بوده که چنین‌ دقیق سخن می‌گفتند؟ الله‌اعلم. بگذریم. حال شما برادران و خواهران و مخاطبین جلیل‌القدر سایت وزین شهید نیوز از افرادی که به‌واقع و براستی عقبه تذکر شهید لاجوردی‌اند انتطار دارید که دلشان برای جامعه هدف بسوزد. اینان آمده‌اند تا از غنائم بدست آمده استفاده کنند و نه کار برای رضای خدا و جامعه هدف. انسان بعضی از اعمال و افکار و در آخر چهره اینان را می‌بیند یاد عبدالله‌ ابن ابی می‌افتد. فاتبروا یا اولی‌الابصار

ارسال شده در : 2 خرداد 1402 ساعت 08:50


جوادادبی ممقانی

لایحه برنامه هفتم توسعه همانند میخهای تابوت هستند که بر تابوت ایثارگران کوبیده شده. امیدوارم قاضی زاده هاشمی دست خود را در خیانت به ایثارگران آلوده نکند . و اگر قرار باشد سازمان برنامه و بودجه در هر کمسیون عضویت و رسمیت داشته باشد مسلم هست که هزینه کردن برای ایثارگران برای سازمان برنامه هیچ وقت موضوعیت نخواهد داشت و علم مخالفت سازمان برنامه و بودجه همیشه بالا خواهد بود .امیدوارم مجلسیان در مقابل این حرکت ضد ایثارگری عکس العمل جدی نشان دهد و کل فصل ایثارگران در برنامه هفتم را حذف نماید .

ارسال شده در : 4 خرداد 1402 ساعت 14:43


مرتضی

باعرض سلام ما روزی برای دفاع ازاین آب وخاک رفتیم واز سیاست هم سر درنمی آورم فقط اینو می دونم در حق ما نامردی کردن چندسال از جنگ گذشته من نرفتم دنباله جانبازی تا ازفشارزندگی مجبور شدم دوسال پیش بروم دنباله جانبازی چقدر بداز کلی دکتر وبیمارستان رفتن سپاه قبول کرد که جانباز هستم پروند بنیاد رفت ماده ۸۷ زدن برام جالب اینجاست میگن بنیاد ۵ درصد رو هدیه رهبری بوده دادن چطور سپاه قبول کردن با گذشت هفت خانه رستم که جانباز هستم بد بنیاد هدیه داده خدا نگذره ازتون من ۹ماه است سکته کردم زمین گیر شدم با موتور کار می کردم هیچ درآمدی ندارم برای دارو گرفتن هم مشگل دارم خونم روفروختم خرج بیماریم قسط وخرجه خونه کردم مستاجر شدم به خدا قسم که اون دنیا باید جوابگو باشن البته اگر مسلمان باشن وخدا راقبول داشته باشن استلام گرفتن دیدن کار ندارم وبیمه رو خودم اختیاری با بدبختی ریختم میگن چون بیمه ریختی حقوق بهت نمیدن هر قانونی بیاد فقط به ضرر جانباز یا ایثارگر هستش؟هر کسی هم روی کار آمد به ما که رسیدن به جای هم دردی زخم زدن خدا خودش کمک کنه انشاالله

ارسال شده در : 9 خرداد 1402 ساعت 02:47


nasrin

به جای اینکه کاری کنند که خیلی قوانینی که سالها تصویب شده و قابلیت اجرائی نداشته را امکاناتی فراهم کنن که اجرائی شود مثل قانون سنوات ارفاقی فرزندان شهید کلا حذف کرده اند متاسفم برای این دولت انقلابی

ارسال شده در : 9 خرداد 1402 ساعت 14:53


محمد

سلام نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد مصداق کاملش آقای ....وتیم همراه است که کمر به حذف تمام قوانین ایثارگران بسته اند انشالله در پیشگاه خدا جوابگو باشند

ارسال شده در : 10 خرداد 1402 ساعت 21:09


ناشناس

در خصوص سنوات بازنشستگی فرزندان شهدا آیا چیزی در برنامه هفتم توسعه هست؟؟؟ خدا را شاهد میگیریم این ظلمی که در حق ایثارگران کردند در سر پل صراط باید همین دولت انقلابی‌ و مجلس انقلابی پاسخ دهد. اگر چه شکمهای آنها آنقدر سیر است که دیگر ایثارگران را نمی‌بینند، دیگر فرزند شهید وجانباز معنا و مفهومی ندارد .والله قوانین کشورهای غربی و غیر اسلامی که بویی از شهادت نبرده اند بهتر از ایران اسلامی اجرا می‌شود، اینجا ایران است خوردن حق یتیم و مظلوم به مسئولان حال میده ،آخر کجای دنیا به بازماندگان کشته شدگان در جنگ اینقدر بی احترامی و ظلم و ستم می‌شود، به جای اینکه قوانین روز به روز مترقی تر شوند به عقب برمیگردیم ، کجای دنیا به فرزند شهید و جانباز و آزاده آنقدر ظلم می‌شود اینها ک با هزار مشکل فکری دسته وپنجه نرم می‌کنند و دائم در سیبل متلک جامعه هستند و حالا دولت انقلابی و مجلس انقلابی آخرین تیر را بر تابوت حمایت از ایثارگران زد ، بماند از دزدی بنیادی ها که گهگاهی از رسانه ها درز می‌کند و حرف آخر جناب آقای مسئول اینکه فردای قیامت که به آن ایمان نداری باید پاسخگو باشی و اگر ایمان داشتی ابن قانون را اصلاح میکردی و درد دل آخر اینکه در زمان فشار به کشور باز همین پاپتی و گرسنگان ایثارگر هستند که باید مثل پدران خود چه فرزند شهید چه نوه شهید چه جانباز و فرزند ونوه جانباز و آزاده و نوه آزاده اسلحه به دست بگیرند ودر مقابل دشمن ایستادگی کند اندکی فکر واندیشه به مسولانی که این قانون را تصویب کرده اند

ارسال شده در : 12 خرداد 1402 ساعت 13:26


حمید

باسلام بنده باشتاب رفتم وبه اقای رییسی رای دادم نمیدانستم فقط شعار انقلابی بودن را میدهند ولی در عمل بیشترین ضربه را به جامعه ایثارگری میزنند گویا دولت روحانی دراین زمینه عملکرد بسیار بهتری داشته چرا 8سال سنوات ارفاقی وخیلی چیزای دیگه حذف شده امیدوارم مجلس تصویب نکنه اقای رییسی یا در حال افزایش سن بازنشستگی یا به دنبال حذف مزایای ایثارگران می باشد واقعا از دولت انقلابی بعید است

ارسال شده در : 23 خرداد 1402 ساعت 11:27


علی

با سلام و احترام مهمتر از برنامه هفتم توسعه عزل قاضی زاده هاشمی است که در سازمان متبوعش توان حمایت از ذینفعان را ندارد. از خون پر بها شهید بیشترین استفاده ها را می‌برند ولی لگد به حقوق خانواده آنها می‌زنند. شرم بر شما باد

ارسال شده در : 5 تیر 1402 ساعت 12:40


سید

باسلام بعدازانقلاب اگرکسی ازاژان یک چک خورده بودخودرابعنوان ساسی به همجارسیدندبندهدرسنا۴سالگی ۸یا۹روزبازداشت شدم وبرتری شکنجهارادیدم ودر۱۴ابان ۵۷پایم تیر خوردچندیباربه جبه رفتم چنبارمجروح شدم کالای ۵ براًرترکشبه دست چپم وموجب انفجا فکم وببینید وپرده کوشوپاره شدوچون درانبلانس فکم راجاانداختندوبینیمراهم همینطور فقدترکش دُتم راتعیدکردم بنده ازسال۵۷ مجروح شدم اکنون سال ۸۵ به بعددنبلجانبازی رفتم که چندمجروحیتم ثبت نشده شماعی شدم خون بلا می‌آورم ولی ۱درصدهم به بنده ندادن دکتور بااینکه پزشکان شیمیایی مراتعیدکردندمگویدبرایسیکاراست اعصابوروانم را۱۵درصدداده اندکهاگرخداای قضاوت شودخیلیبیشتراست حالاازپاافتادهام همسرم سلطان همی بدنش راگرفته خودم به دلیله افسردگیه شهیدان نشین شدمبندهوخانوادهام که هرکدام زیرنظرکمیته اما یابهزیستی هستندومثلان ساله‌شان بنده هستم ولیهیف کهشرمندهبچه هایم هستم وای به دیگ خانواده حلا هراقدامی میخواهم انجام بدم میگویناینبخشنامهمالقدیم است.حالادرمخارج داروهایم مانده ام دستم خالی ومشگلاتم بسیارفعالیتم دربسیجازسلا۶۲زده شده کاهش دارای مسعولیت بوده تاامروزیکریلنه ازبسیجکرفتم نه ازهیچ ارکانی بامدرکسابت میکنم که ازجیبم همخرج کرده ام ولی پولشقسمت کسان دیگری ه است تمام.ازعمربنده گذشتولیبعضی ازمسغولین رابه خداوجدممسپارم وارزومیکنم انهاایکهخیانت می‌کنند کوخون شهدا وجانبازانازگلوی خووخانوادهشان بیرون بزند.امین.

ارسال شده در : 28 مهر 1402 ساعت 15:04


یزدان

سلام وقت بخیر جالبه خواندم در دستوری از سوی قاضی زاده نسبت به برخور کارمندان به آنها امتیاز داده می شود چه کسی در خصوص بر خود نا درست ایشان کی امتیاز می دهد لازم یاد آور شوم منفی امتیاز می باشد

ارسال شده در : 29 مهر 1402 ساعت 21:03


ارسال نظرات

;