شروع سفرهای انتخاباتی رئیس دانشگاه شاهد!

رئیس دانشگاه شاهد سفرهای انتخاباتی خود را شروع کرد.

 وقتی شنیده ها حاکی از نامزدی چلدوای برای نمایندگی مجلس است، مسئله فرمالیته و بریز بپاش از جیب بیت المال خودنمایی می کند.

ارسال نظرات

;