قاضی زاده محتمل ترین گزینه برای جایگزینی سفیر روسیه

رفتن قاضی زاده به روسیه قوت گرفت.

با آغاز جابجایی سفرا و بازگشت جلالی سفیر ایران در روسیه، محتمل ترین گزینه برای جایگزینی وی قاضی زاده هاشمی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ارسال نظرات

;