سوتی ضد قانون رئیس جمهور

حساب اینستاگرامی رئیسی مجددا آغاز به فعالیت کرده است ؛آنهم در ایام عزای حسینی و فیلتر بودن این پلتفرم!

 چند نکته در مورد این اقدام نسنجیده و تعجب برانگیز

حساب اینستاگرامی رئیس جمهور، بعد از یازده ماه دوباره شروع به فعالیت کرده است.

 پس از آنکه اینستاگرام، در فتنه سال گذشته مانند یک #ماشین_جنگی علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرد، آیا پس از یازده ماه، دوستدار و طرفدار جمهوری اسلامی شده است که دوباره دست به سوی آن دراز شده است؟!!!

 این اقدام، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حقیقت، زیر سوال بردن یک تصمیم صحیح و معقولانه حاکمیتی است. وقتی حساب کاربری رئیس جمهور این تصمیم نظام و اصل استقلال و امنیت ملی را زیر پا بگذارد، از مردم عادی چه انتظاری داریم⁉️

 این اقدام، در حقیقت، به نوعی #تبلیغ اینستاگرام و تبلیغ استفاده از #فیلترشکن از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور است!  آیا چنین چیزی در شأن ریاست جمهوری اسلامی ایران است؟!

 این اقدام یعنی کشوری که ابرقدرت ها را به زانو درآورده، خود را #وابسته به اینستاگرامی می داند که به صورت علنی بارها در مقابل او #شمشیر کشیده و با محتوای فاسد و پر از فحشاء، زندگی میلیون ها نفر از مردم و خانواده ها را #نابود کرده است!

 فعالیت مقامات جمهوری اسلامی در اینستاگرام به نوعی #نقض_غرض است! ما اینستاگرام را بسته ایم که شرّش را از سر کشور و ملت کم کنیم، آنگاه وقتی مقامات ما در آن فعالیت می کنند، مردم چگونه این #دوگانگی را می توانند هضم کنند؟

از همین رو، مشاهده می کنیم که بسیاری از کاربران فضای مجازی، به فعالیت دوباره حساب رئیس جمهور در اینستاگرام #اعتراض کرده اند.

ارسال نظرات

;