به وقت حاج قاسم

شب های جمعه که شب شهادت حاج قاسم است ، او را یاد کنیم.

هرکه‌
اززَمین‌دل‌بُرید
به‌آسِمان‌رسید. 

#جانفدا
#شهید_قاسم_سلیمانی

ارسال نظرات

;