اتفاق بزرگی در حال رخ دادن

۱۰۰۰۰ یمنی برای حضور در سرزمین های اشغالی شده اند

۱۰۰۰۰ یمنی آماده شده اند و درحال حرکت به سمت مرز عربستان برای حضور در سرزمین های اشغالی هستند، تخصصی در بحث مهدویت و ظهور ندارم اما انگار اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است.

 

ارسال نظرات

;