سردار سلامی: برای مبارزه کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰ صلوات می‌فرستم

سردار سلامی گفت: برای مبارزه کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰،۲۰۰ صلوات می‌فرستم.

 سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تجلیل از کشتی‌گیران اظهار داشت: اگر کشتی‌گیر از شکوه حریف بترسد و تمرکز ذهنی نداشته باشد نمی‌تواند آمادۀ مبارزه باشد. بعضی وقت‌ها حسن  آقای یزدانی ما در مبارزه با کشتی‌گیر آمریکایی که ظاهرا شکست کمی داشته، اگر یاد خدا کند حتما موفق می‌شود.

وی افزود: وقتی کشتی می‌بینم از استرس زیاد به صندلی فشار می‌آورم یا با وزنه‌بردارمان بلند می‌شوم که بچه ها می‌گویند بابا چرا اینطور می‌کنی؟ می‌گویم این یک نفر تمام ایران است که روی تشک رفته است. گاهی وقت‌ها برای مبارزۀ شما دویست سیصدتا صلوات می‌فرستم.

ارسال نظرات

;