تایید صلاحیت ترامپ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

ترامپ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تایید صلاحیت شد.

دیوان عالی آمریکا به اتفاق آرا به نفع ترامپ رای داد و صلاحیت وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ در همه ایالت ها را تایید کرد.

توییت ترامپ پس از تأیید صلاحیت: برد بزرگ برای آمریکا

ارسال نظرات

;