انتشار تصاویری از تلاش ناموفق برای خرابکاری در ایام انتخابات

تصاویری از تلاش ناموفق برای خرابکاری در ایام انتخابات منتشر شد.

معاون وزیر در امور ارتباطات:سه نمونه از ۲۰ تلاش خرابکاری ناکام در جهت آسیب به زیرساخت ارتباطی انتخابات:

۱. حفر زمین به عمق یک‌و‌نیم متر قبل از انتخابات و آماده کردن شرایط جهت قطع فیبر در روز انتخابات

۲. برش لوله محافظ و فیبر آن یک روز قبل از انتخابات

۳. شناسایی فردی در روز انتخابات با اره با هدف برش فیبرنوری‌درمسیر

ارسال نظرات

;