هدف قرار گرفتن ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ

یحیی سریع: ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ هدف قرار گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ناوشکن میسون آمریکا را در دریای سرخ از سوی نیروی دریایی یمن هدف قرار گرفته است.

همچنین کشتی (Destiny) در دریای سرخ طی عملیات مشترک نیروی دریایی و موشک و یگان پهپادی هدف قرار گرفت. این کشتی پس از اینکه از ممنوعیت عبور و مرور کشتی ها به سمت بنادر فلسطین اشغالی تخطی کرد، هدف قرار گرفت.

ارسال نظرات

;