آموزش اسلام در مدارس آلمان

«در مدارس آلمان اسلام را آموزش میدهند تا دانش آموزان احساس تعلق داشته باشند»

خدا رحمت کنه شهید آوینی رو گفته بودن: عصر خمینی عصر توبه بشریت است. 
کاری به اونایی که سر تو برف کردن نداشته باشید،پرچم حق در بلندای جهان به اهتزار در خواهد آمد✌🏻

ارسال نظرات

;