مقتدی صدر طرح جرم انگاری عادی سازی روابط با «تل آویو» را ارائه کرد

رهبر جریان صدر عراق در ادامه این پست توئیتری خود عنوان کرده است: از مهترین دلایلی که باعث شد جریان صدر را وارد انتخابات کنم مسأله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مطامع اسرائیلی برای عراق عزیز ما بود.

 «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق با انتشار یک پست توئیتری اعلام کرد که به زودی طرحی را به منظور جرم انگاری مطلق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به پارلمان ارائه می‌کند.

ارائه طرح جرم انگاری عادی سازی روابط با «تل آویو» به پارلمان عراق

بر اساس این گزارش، رهبر جریان صدر عراق در ادامه این پست توئیتری خود عنوان کرده است: از مهترین دلایلی که باعث شد جریان صدر را وارد انتخابات کنم مسأله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مطامع اسرائیلی برای عراق عزیز ما بود.

ارسال نظرات

;