حداقل دیکته آمریکارا دستکاری می کردید!

گفت: یک سایت مدعی اصلاحات نوشته است؛ «احیای کوپن به جای احیای برجام دستاورد یکساله دولت و مجلس انقلابی‌»! و برخی دیگر از سایت‌های مدعی اصلاحات هم آن را بازنشر داده‌اند!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: یک سایت مدعی اصلاحات نوشته است؛ «احیای کوپن به جای احیای برجام دستاورد یکساله دولت و مجلس انقلابی‌»! و برخی دیگر از سایت‌های مدعی اصلاحات هم آن را بازنشر داده‌اند!

گفتم: عقلشان نرسیده که دیکته آمریکا را دستکاری کنند، تا سند کاسه‌لیسی آنها لو نرود!

گفت:‌ در برجام به اعتراف دولتمردان دولت روحانی نظیر، سیف و صالحی و ظریف و به گواهی همه شواهد و اسناد موجود، ده‌ها امتیاز کلان به دشمن دادیم و در مقابل چندتا وعده نسیه گرفتیم، ولی توزیع کالابرگ، کمک به معیشت مردم و برخوردار کردن آنها از امکاناتی است که تاکنون بخش قابل توجهی از آن به حلقوم دلال‌ها می‌رفت و...

گفتم:‌ یعنی اعتراض می‌کنند که چرا به جای اینکه مانند برجام به آمریکا امتیاز بدهیم، با توزیع کالابرگ به مردم خودمان کمک معیشتی کرده‌ایم!

گفت: آمریکا و اروپا که وطن اصلی این جماعت است، با بحران معیشتی روبه‌رو هستند و از دیروز توزیع شیرخشک هم در آمریکا کوپنی شد. در این خصوص چه می‌گویند؟!

گفتم: حتماً می‌گویند تولید شیرخشک در آمریکا خیلی پیشرفته است! گاودارها بیرون طویله کمین می‌کنند و هنگامی که گاو بیرون می‌آید، زیر شکمش پِخ می‌کنند و حیوان از ترس شیرش خشک می‌شود و...!!

ارسال نظرات

;