تغییر مسیر راهپیمایی پرچم در لحظات پایانی

يديعوت آحارونوت در پایگاه اینترنتی خود در خبری فوری نوشت: دستگاه های امنیتی در اسرائیل درمورد تغییر مسیر راهپیمایی پرچم در لحظات پایانی هشدار دادند.

در آستانه برگزاری راهپیمایی تحریک آمیز پرچم توسط شهرک‌نشینان صهیونیست روزنامه صهیونیستی يديعوت آحارونوت در خبر فوری دیگری از آماده باش امنیتی برای برگزاری راهپیمایی پرچم در روز یکشنبه آینده و نگرانی ها از تشدید تنش ها در پی این راهپیمایی خبر داده است.

مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی چند روز قبل اعلام کردند که اجازه می‌دهند «راهپیمایی پرچم» که توسط شهرک نشینان صهیونیستی سازماندهی شده، از محله قدیمی قدس و باب العمود عبور کند.

مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اجازه می‌دهند «راهپیمایی پرچم» که توسط شهرک نشینان صهیونیستی سازماندهی شده، از محله قدیمی قدس و باب العمود عبور کند.

گروه‌های مقاومت به شدت درباره برگزاری این راهپیمایی تحریک‌آمیز هشدار داده اند.

ارسال نظرات

;