قاضی زاده گزینه مناسب بهزیستی

با حواشی به وجود آمده برای ریاست سازمان بهزیستی کشور به نظر می رسد جایگزینی یک پزشک که در تبلیغات انتخاباتی مدعی ساماندهی ۳ روزه بورس بود برای آن سمت بسیار مناسب باشد.

در پی حواشی بوجود آمده در نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی و گمانه زنی ها درباره حذف قریب الوقوع وی از گردونه دولت، قاضی زاده محتمل ترین پیشنهاد برای این سمت می باشد.

به نظر می رسد انتصاب یک پزشک با علاقمندی ساماندهی به امور صرفنظر از سابقه اجرایی وی خاصه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، می تواند برای سازمان بهزیستی منشا خیر بوده و البته از گماشتن افراد اشتباهی در سمت های مربوط به جامعه ایثارگری کشور جلوگیری به عمل می آید.

رضاامیریان فارسانی

تئورباعمل تفاوتش اززمین تاآسمان است درتئورهمه چیزی میتوان گفت هرمبالغه ای قابل طرح است حرف است مبنای اصلیش زده میشود اماآیااین تئوردرعمل هم همینطوراست قطعانیست اوکه میخواست سه روزه ازتهران خبرمخابره کندبهمه جهان درخرمشهرزمین گیرشداین برادرمان هم بنابودخیلی کارهابکند درابتدایی ترینشان گیرافتاد خداانشاالله توان بدهدخدمت کند

ارسال شده در : 8 مرداد 1402 ساعت 11:23


هاشمیان

عملکرد ایشان به هیچ سمت و مسولیتی در جمهوری اسلامی مناسب نیست و از تعارف و اینکه ایشان حتما بایستی چندین طیف دیگر از مردم را به نظام بدبین نماید تا آقای رئیس‌جمهور شرمنده ایشان و حزب نامبرده و چند تا طرفدار ازجمله آقایان کیارش و ۰۰۰نباشد فکر جالبی نیست

ارسال شده در : 4 شهریور 1402 ساعت 19:21


رضاوفایی

سلام خداروصدهزاربارمرتبه شکرکه رئیس جمهورنشدوگرنه....الان میره بهزیستی روهم آبادمیکنه استاد آبادکردنه ایشون

ارسال شده در : 4 شهریور 1402 ساعت 22:24


ارسال نظرات

;