دین مردم را دستکاری نکنیم!

برخی خواص و یا مسئولین به جای اینکه در مسائل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اسلام را همانگونه که هست و از طریق وحی و معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، در جامعه اجرا کنند و به مردم بگویند، براساس ذهنیت های خود تفسیر می کنند و به احکام الهی و کلام معصومین علیهم اسلام، قیود و یا توجیهات من در آوردی اضافه می کنند.

 دین مردم را دستکاری نکنیم!

 

امام رضا علیه السلام : 

« ... فَإِنَّ اَلنَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلاَمِنَا لاَتَّبَعُونَا ...  »

(عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج1، ص 307)

 « به تحقیق اگر مردم، محاسن کلام ما را بدانند، از ما پیروی می کنند » 


 چند نکته:

برخی خواص و یا مسئولین به جای اینکه در مسائل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اسلام را همانگونه که هست و از طریق وحی  و معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، در جامعه اجرا کنند و به مردم بگویند، براساس ذهنیت های خود تفسیر می کنند و به احکام الهی و کلام معصومین علیهم اسلام، قیود و یا توجیهات من در آوردی اضافه می کنند. 

مثلاً در مبارزه با فساد، فحشاء و بی بند و باری ها نظر اسلام مشخص است و نیاز به احتیاط های خلاف احتیاط و مصلحت تراشی های ما ندارد!

باید قبول کرد که ذهن های ما محدود است و ما به همه مصالح و مفاسد و رمز و رموز عالم آفرینش، دسترسی و احاطه نداریم. 

در عوض، خداوند متعال، حکیم است و هر آنچه که در ذهن های ما می گذرد را به خوبی می داند و با همه اینها، احکام و حقایق اسلام را برای اجرا در همین دنیا - با همه مختصاتی که دارد – به ما رسانده است. 

 خود خدا بهتر از ما می داند که مردم از چه طریقی باید جذب اسلام شوند؟ خداوند، مصلحت اصلی را خود می داند و نیاز نیست ما با مصلحت بازی هایمان، موجب #تحریف دین شویم. 

 اسلام را همان طور که هست به مردم معرفی کنیم و همان گونه که هست – بدون توجه به جو سازی ها، طعنه ها و ... - در جامعه اجرا کنیم، آنگاه مردم به خوبی ها و محاسن آن پی خواهند برد.

ارسال نظرات

;