حاج حسین خرازی

مسئولی که حواسش به همه چیز بود.

 قبل از عملیات والفجر ۸، حاج حسین خرازی برای رزمنده‌ها سخنرانی‌ها کرد.
بعد از سخنرانی، تجهیزات بچه‌ها را با دقت چک کرد. برای او حتی مهم بود که کفش، لباس غواصی، سلاح‌ها و... رزمنده‌ها سالم و تکمیل باشد. 

 برای او علاوه بر تجهیزات، روحیه بچه‌ها هم اهمیت داشت. آن روز با تک‌تک رزمنده‌های گردان یونس و همه روزهای جنگ با رزمنده‌ها و نیروی زیردستش صمیمانه صحبت می‌کرد، می‌خندید و به آن‌ها روحیه می‌داد.

👤 مهدی جانی پور


 

ارسال نظرات

;