آزادی روزه‌خواری در عربستان

روزه‌خواری در عربستان آزاد شد

وزیر امور داخلی عربستان به پلیس و ادارات ابلاغ کرد هر کسی در طول ماه رمضان روزه‌اش را به صورت علنی یا پنهانی افطار کند نباید مورد تعرض قرار گیرد

ارسال نظرات

;