اجرای حکم زیباکلام

فعلا یک حکم زیباکلام اجرایی شد.

سخنگوی قوه قضائیه:بازداشت صادق زیباکلام مطابق قانون بوده، زیرا این فرد محکومیت قبلی داشت و حکم وی نیز قطعی شده بود و نامبرده از این حکم نیز خبر داشت.

در واقع حکم حبس به مرحله اجرا درآمد و هم اکنون یکی از سه حکم قطعی وی اجرایی شده است.

ارسال نظرات

;