نباید رنج ملی در دهه ۹۰ تکرار شود

رقابتهای این چند روز و بویژه مناظره دیشب نشان داد باید با روشنگری و مرور تجربه تاریخی، از بازگشت به عقب جلوگیری کرد.

 خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتی با اشاره به مناظره شب گذشته نوشت:

 

۳ سال مدیریت حکیمانه شهید رییسی در صحنه سیاسی مدل جدیدی از حکمرانی برپایه و متکی بر توانایی‌های درونی و اعتماد به ظرفیت های کشور ارائه کرد که به برکت این شیوه از حکمرانی انقلابی بسیاری از کلیدواژه‌های طراحی شده در اتاقهای عملیات روانی دهه ۹۰ برای عقب‌راندن تفکر انقلابی و هموار کردن مسیر تسلیم، رنگ باخت.

نمی‌توانیم، نمی‌شود، رفع مشکلات منوط به مذاکره است، تا تحریم حل نشود مشکلات باقی است، fatf راه چاره است، نیاز به کارشناس خارجی داریم و ... از گزینه‌هایی بود که در این ۳ سال از میز سیاست و از ادبیات رایج برچیده و به اتکای آن افق‌های جدیدی در رشد اقتصادی، توسعه روابط خارجی، پیشرفت فناوری گشوده شد.

رقابتهای این چند روز و بویژه مناظره دیشب نشان داد باید با روشنگری و مرور تجربه تاریخی، از بازگشت به عقب جلوگیری کرد.

بعضی امید دارند از این واژه‌ها و مفاهیم بتوان برای وارونه کردن افکار عمومی بهره گرفت.

نباید رنج ملی در دهه ۹۰ تکرار شود.

نباید رنج ملی در دهه ۹۰ تکرار شود

 

​​​​​​​​​​​​​​

ارسال نظرات

;