نصب تصویر جنجال‌برانگیز بر روی لباس نظامی صهیونیست

انتشار تصویر نصب شده روی لباس یک نظامی صهیونیست در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

فعالان فضای مجازی تصویر نصب شده روی لباس یک نظامی اشغالگر صهیونیستی را منتشر کردند.

بر روی این تصویر نوشته شده است؛ دولت نهایی «اسرائیل» که منظور، همان دولت ادعایی و توهمی رژیم صهیونیستی است.

بر اساس تفکرات بنیان گذاران رژیم صهیونیستی، این رژیم باید خاک کشورهای عربی مانند عربستان، مصر، عراق، سوریه و لبنان را برای گسترش مناطق اشغالی بگیرد.

این در حالی است که برخی از این کشورها در جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همکاری می‌کنند.

نصب تصویر جنجال‌برانگیز بر روی لباس نظامی صهیونیست+عکس

یک کاربر عرب زبان در این خصوص نوشت: غزه به جای تمام این کشورها در حال دفاع در برابر رژیم صهیونیستی است تا توهمات این رژیم را خاک کند. این در حالی که است برخی از کشورهای عربی علیه غزه تبانی می‌کنند.

نصب تصویر جنجال‌برانگیز بر روی لباس نظامی صهیونیست+عکس

منبع: مهر

ارسال نظرات

;